Nắp ga cống thân tròn 2 gang đúc / Sewer gas cap round 2 cast iron body /

Nắp ga cống thân tròn 2 gang đúc / Sewer gas cap round 2 cast iron body /

Nắp ga cống thân tròn 2 gang đúc / Sewer gas cap round 2 cast iron body /