Nút cầu thép C45, mạ Crôm

Nút cầu thép C45, mạ Crôm

Nút cầu thép C45, mạ Crôm