Phôi cầu thép C45

Phôi cầu thép C45

Phôi cầu thép C45