Ốc xiết cáp điện cable gland Đồng mạ INOX PG36

Ốc xiết cáp điện cable gland Đồng mạ INOX PG36

Ốc xiết cáp điện cable gland Đồng mạ INOX PG36