Ốc bịt PT, ốc bịt côn là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong khuôn ép nhựa dùng để bịt đường khuôn nước, kết hợp với băng tan để tránh nước trào ra khỏi khuôn. Ốc bịt côn tương tương với các mã MSWT1, MSWT 2, MSWT 3, MSWT 4 .. Liên hệ: THT VIET NAM ; Mobile : 084 9898 166 Đ/C: 37/663 Lĩnh nam – Hoàng Mai – Hà Nội

Ốc bịt PT, ốc bịt côn là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong khuôn ép nhựa dùng để bịt đường khuôn nước, kết hợp với băng tan để tránh nước trào ra khỏi khuôn. Ốc bịt côn tương tương với các mã MSWT1, MSWT 2, MSWT 3, MSWT 4 .. Liên hệ: THT VIET NAM ; Mobile : 084 9898 166 Đ/C: 37/663 Lĩnh nam – Hoàng Mai – Hà Nội

Ốc bịt PT, ốc bịt côn là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong khuôn ép nhựa dùng để bịt đường khuôn nước, kết hợp với băng tan để tránh nước trào ra khỏi khuôn. Ốc bịt côn tương tương với các mã MSWT1, MSWT 2, MSWT 3, MSWT 4 .. Liên hệ: THT VIET NAM ; Mobile : 084 9898 166 Đ/C: 37/663 Lĩnh nam – Hoàng Mai – Hà Nội