Nắp ga cống thân vuông có bản lề loại gang đúc / Sewer gas cap hinged square body cas

Nắp ga cống thân vuông có bản lề loại gang đúc / Sewer gas cap hinged square body cas

Nắp ga cống thân vuông có bản lề loại gang đúc / Sewer gas cap hinged square body cas