Bìa Amiang chịu nhiệt dày 5mmx1270x1300 màu đỏ

Bìa Amiang chịu nhiệt dày 5mmx1270x1300 màu đỏ

Bìa Amiang chịu nhiệt dày 5mmx1270x1300 màu đỏ