Bạc cuống phun Sprue Bushing SKD61

Bạc cuống phun Sprue Bushing SKD61

Bạc cuống phun Sprue Bushing SKD61